TESA

Özellikle tıkanıklığa bağlı semen analizinde sperm olmayan hastalarda kalın bir iğne ile testislere girilip vakum yapılarak testiküler sperm elde etme yöntemidir. Lokal anestezi veya sedasyon ile yapılabilmektedir.