PGS-PGD (NGS İLE)

Embriyolardan biopsi alınarak tüm kromozomların taranması işlemidir.