PGD

Tek Gen Hastalıkları İçin PGD

Talasemi , DMD gibi tek gen hastalıklarının taranıp hasta olmayan embriyoların transfer edilmesine olanak tanıyan genetik incelemedir. Bu yöntemde ayrıca hasta çocuk için doku uyumlu (HLA uyumlu) kardeş de seçilebilmektedir ( kemik iliği nakli  ile kurtulunabilecek hastalıklar gibi).