Mikro TESE

Azospermi hastalarında ameliyat mikroskopu altında testis dokusu açılarak sperm çıkma olasılığı en yüksek gözüken dokulardan mikrobiopsiler alma ve eşzamanlı embriyoloji laboratuarında değerlendirilmesi işlemidir. Kliniğimizde işlem öncesi hastalardan hormon analizi, hemogram,hepatit markerleri ve hıv testi, periferik kandan kromozom analizi ve Y mikrodelesyonu tahlilleri istenmektedir. Bu tahlil sonuçlarına göre hastaya m TESE işlemi planlanmaktadır. İşlem lokal anestezi veya sedasyon altında(hasta hafif uyutularak) yapılabilmektedir. İşlemde sperm bulma olasılığı % 40-60 arasındadır.