Hasta Rehberi

HASTA HAKLARI

Uluslararası ve ulusal mevzuat ile teminat altına alınan, tıbbi yardım talep eden ve bu amaçla bir sağlık kuruluşuna başvuran kişinin, o sağlık kuruluşunda kendisine verilen bütün hizmet süreci içerisinde haklarının korunması adına yapılan uygulamaların tamamıdır. Hasta Hakları, insan sağlığının yüksek düzeyde korunmasını ve sağlık hizmetlerinin yüksek kalitede verilmesini amaçlar.

a) Hizmetlerden Yararlanma Hakkı

Hastanemize başvuran tüm hastalarımız dil, din, ırk veya mezhep ayrımı yapılmaksızın tüm hizmetlerden yararlanma hakkına sahiptir. Hastalarımız hayatını sağlıkla sürdürmesi için gerekli olan koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinden hakkaniyet içerisinde yararlanma hakkına sahiptir.

b) Bilgilendirme ve Bilgi İsteme Hakkı

Hastalarımız hem sağlık durumu hakkında hem de mevcut sağlık hizmetleri ve onlardan nasıl yararlanabileceği konusunda bilgi alma, kendisi ve hastalıklarıyla ilgili belgeleri görme ve edinme hakkına sahiptir.

c) Rıza ve Onay Hakkı

Hastalarımız yeterli ölçüde bilgilendirildikten sonra önerilen tedaviyi kabul etme, reddetme ya da durdurulmasını isteme hakkına sahiptir.

d) Sağlık Kuruluşunu ve Personelini, Seçme ve Değiştirme Hakkı

Hastalarımız hangi tanı ve tedavi yönteminin kullanılacağını, tedavilerinden sorumlu doktor, hemşire ve diğer sağlık personelini seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

e) Mahremiyet ve Gizlilik Hakkı

Hastalarımız kişisel bilgilerinin, sağlık durumlarının, teşhis ve tedavi süreçlerinin veya özel ziyaretlerinin içeriğinin gizli tutulmasını talep etme hakkına sahiptir. Tıbbi gereklilik olmadığı ve hastamız izin vermediği sürece hangi gerekçeyle olursa olsun, kendisine dair özel ve aile yaşamına ilişkin bilgi kendisi dışındaki kişilerle paylaşılmaz.

Hastalarımız, ziyaretçiler de dahil olmak üzere, tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kişiler ile konuşmayı ya da bu kişileri görmeyi reddetme hakkına sahiptir.

Hastalarımız tanı ve tedavi aşamasında elde edilen tüm bilgilerinin, hayatını kaybetmesi halinde bile korunması hakkında sahiptir. Bu bilgiler, hastanın ya da varislerinin açık izni ya da mahkeme kararı doğrultusunda ancak ilgili mercilere açıklanır.

f) Saygınlık Görme Hakkı

Hastalarımız ve hasta yakınları güler yüzlü, nazik, şefkatli yaklaşımla ve temiz çağdaş bir ortamda sağlık hizmeti alma hakkına sahiptir.

g) Dini Vecibelerini Yerine Getirme Hakkı

Hastalarımız sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve tedaviye engel olmadığı sürece dini vecibelerini yerine getirme hakkına sahiptir.

Temin edebildiği ölçüde hastanın veya yetkili temsilcisinin isteği ile hastanın dini ihtiyaçlarına göre telkin ve dua etmek üzere bir din adamını getirme hakkı vardır.

h) Ziyaret ve Refakat Hakkı

Hastalarımız hastanemiz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun bir şekilde ziyaretçi kabul etme ve refakatçi bulundurma hakkına sahiptir.

i) Güvenlik Hakkı

Hastalarımız can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlık hizmetlerindeki risklerden ve tıbbi hatalardan korunma hakkına sahiptir.

j) Konsültasyon ve İkinci Görüş isteme Hakkı

Hastalarımız sorumlulukları kabul etmesi halinde tedavisi ile ilgilenen hekim dışında aynı branşta görev yapan bir başka hekimden sağlık durumu hakkında bilgi alma yada farklı bir branştan bir uzman ile konsültasyon yapılmasını isteme hakkına sahiptir.

k) Şikâyet /Görüş ve Öneri Bildirme Hakkı

Hastalarımız haklarının ihlali halinde hastanemizde şikâyet mekanizmasının başlatılması, gözden geçirilmesi, sonuçlandırılması ve sonucundan haberdar edilmesi hakkına sahiptir.

HASTA SORUMLULUKLARI

Hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir diye tarif edilebilir.

Hastalarımız kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmak ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymak ile sorumludur.

Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmak ile sorumludur.

Hastalarımız sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek ile sorumludur.

Hastalarımız yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz bildirmek ile sorumludur.

Hastalarımız başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymak ile sorumludur.

Hastalarımız Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymak ile sorumludur.

Hastalarımızın tedavi, bakım ve rehabilitasyon süresince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olmak ile sorumludur.

Hastalarımız tetkik ve tedavi giderlerini ödemekle sorumludur.

Hastalarımız randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmek ile sorumludur.

Hastalarımız hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermek ile sorumludur.

Hastalarımız hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak ile sorumludur.

Hastalarımız tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemek ve anlayamadığı şeyleri sormak ile sorumludur.

Hastalarımızın tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmek ile sorumludur.

Hastalarımız sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmek ile sorumludur.

Hastalarımız uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

ZİYARET & REFAKATÇİ POLİTİKASI

Hastanelerimize ilk girdiğiniz andan taburcu oluncaya kadar geçen süre içerisinde memnuniyetinizi en yüksek seviyede tutmak için sizlere birtakım olanaklar sunmaktayız.. Aşağıda yatış süresince ihtiyaçlarınızı nasıl karşılayacağınızı ve hastanelerimizin belirli kurallarını gösteren bir liste bulacaksınız. Aksi bir durumla karşılaştığınız takdirde lütfen bizleri bilgilendiriniz.

a) Yatak başlarında ve banyoda klozetin hemen yanında hemşire çağrı sistemi bulunmaktadır.

b) Oda içerisinde etajerin altında buzdolabı; içinde su bulunmaktadır. İhtiyaç durumunuza göre hemşirenizden ya da kafeteryadan tekrar su isteğinde bulunabilirsiniz.

c) Banyolarımızda sıcak su bulunmaktadir. Duş almak istediğinizde gerekli malzemeleri servis hemşirenizden temin edebilirsiniz.

d) Hastanelerimizde merkezi havalandirma\klima sistemi bulunmaktadir. Bu nedenle oda pencereleri sürekli kapalı olmalıdır.

e) Her hasta başında el dezenfektani mevcuttur.

f) Oda içerisinde dolap bulunur. Terlik ve hasta önlüğü dolaplarımızda mevcuttur.

g) Hastane içerisinde sigara içmek yasaktır.

h) Odanızdan hastane dışı telefon görüşmesi yapmak istiyorsaniz ‘0’ tuşuna basıp santrale bağlanarak görüşme yapabilirsiniz. Bu görüşmeleriniz ücretlendirme formunuza işlenecektir.

i) Doktor vizit saatlerimiz 08:30 – 10:00 / 16:00 – 18:00 yasindadir.

j) Hastanelerimize saat 22.00’den sonra ziyaretçi girmesi yasaktır. 22.00’den sonra sadece acil durumlarda 1.Derece yakınların girmesine izin verilmektedir.

k) Hastanelerimizde ibadet etmek isteyenler için ibadethane bulunmaktadır.

l) Sağlığınız açısından 10 yaş altı çocukların zorunlu haller dışında hasta ziyaretine getirilmemesi veya ziyaret saatinin kisa tutulmasi rica olunur.

m) Hastalarımızın yanında (kendisine zararı olabileceği için) duygusal durumunuzu yansıtacak ağlama, bağırma gibi davranışlarda bulunmamaya dikkat ediniz.

n) Topraklı çiçekler, enfeksiyon taşıma riskleri nedeniyle hasta odalarına kabul edilmemektedir. Hasta adına gelen topraklı çiçekler taburcu olurken kendisine teslim edilecektir.

o) Hastanelerimizle ilgili şikayet ve önerilerinizi şikayet kutusuna atiniz.